Ontkenning

Ontkenning

1. Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels gebonden te zijn, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen die in deze website worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

De toestemming wordt verleend om tijdelijk downloaden van een kopie van de materialen (informatie of software) op hoeomspywaretereinigendutch.com website voor persoonlijk, niet-commerciële voorbijgaande alleen bekijken. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:

wijzigen of kopiëren van de materialen;
gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
proberen te decompileren of reverse engineering software die op hoeomspywaretereinigendutch.com website;
Verwijder alle auteursrechten of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
overdracht van de materialen aan een andere persoon of “spiegel” van de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u inbreuk een van deze beperkingen en kan door hoeomspywaretereinigendutch.com op elk moment worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of vernietigen in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op hoeomspywaretereinigendutch.com website worden geleverd “as is”. hoeomspywaretereinigendutch.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder heeft hoeomspywaretereinigendutch.com geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal hoeomspywaretereinigendutch.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op infowine. org internetsite, zelfs als hoeomspywaretereinigendutch.com of een hoeomspywaretereinigendutch.com gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade gemeld. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade mogelijk te maken, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op hoeomspywaretereinigendutch.com website kunnen technische, typografische of fotografische fouten. hoeomspywaretereinigendutch.com garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel. hoeomspywaretereinigendutch.com kunnen wijzigingen aan de informatie op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen te maken. hoeomspywaretereinigendutch.com echter niet, een compromis over de materialen te werken.

6. Links

hoeomspywaretereinigendutch.com heeft niet alle sites gekoppeld aan de website op internet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door hoeomspywaretereinigendutch.com van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

hoeomspywaretereinigendutch.com kan deze voorwaarden voor het gebruik van haar website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.

Law 8. bestuur

Elke vordering met betrekking tot hoeomspywaretereinigendutch.com website wordt door de wetten van de staat van Delhi, India wordt beheerst, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *